Obchod s liturgickými předměty 

Jsme kongregace Učednice Božského Mistra a celé se odevzdáváme Božskému Mistru přítomnému v eucharistii. Právě z lásky k Ježíši eucharistickému se rodí náš apoštolát, který má tři vzájemně se pronikající dimenze: eucharistickou, kněžskou a liturgickou.

Sloužíme Ježíši přítomnému v liturgii tím, že pečujeme o její krásu skrze různé iniciativy, které přibližují věřícím tajemství Krista žijícího v církvi. Vyrábíme věci nezbytné pro liturgii a také se staráme o výzdobu a vybavení kostelů, které jsou místy setkání Boha se svým lidem. Hudba, architektura, sochařství, malířství, ikonografie a další druhy umění jsou tak pro nás prostředky, jejichž hodnotu využíváme pro hlásání Ježíše - Cesty, Pravdy a Života, který zůstal mezi námi živý v eucharistii a který nám skrze svátosti dává svůj život.

V rámci našeho poslání vedeme obchody s liturgickými a náboženskými předměty a snažíme se přispívat k tomu, aby nebyly jenom tím, čím je každý jiný obchod, ale - tak jak to chtěl náš zakladatel - místy, ve kterých je možné pocítit modlitbu, pohostinství, formaci a duchovní doprovod. V České republice se náš obchod nachází v Brně na Kapucínském náměstí 5.  Táto e-prodejna slouží jako prostředek, kterým můžeme nabídnout některé z naších liturgických a náboženských předmětů pro širší veřejnost. 

Více o nás naleznete na www.pddm.cz


Videa z naši výrobny v Itálii 

Nabízíme vám možnost podívat se, jak vznikají některé výrobky našich sester v Itálii.  

Jak vznikají keramické výrobky:

Projektování a vyšívání vzorů na ornáty, štoly,,,