KŘÍŽ SV. BENEDIKTA

Kříž s medailkou sv. Benedikta na pověšení

Materiál: kov, dřevo

Vyrobeno v Itálii známou firmou Germoglio

Na lícní straně medailky sv. Benedikta je postava světce, který drží v pravé ruce kříž a v levé Řeholi sv. Benedikta. Po pravé straně je rozbitý pohár s hadem, po levé straně vidíme havrana, odnášejícího otrávený chléb. Tyto obrazy se vztahují k příběhům z Dialogů sv. Řehoře Velikého, při nichž byl sv. Benedikt zachráněn před nepřátelskými úklady mocí znaku sv. Kříže. U toho je nápis Crux sancti patris Benedicti, tj. Kříž sv. otce Benedikta. Celé to je obtočeno nápisem: Eius in obitu nostro praesentia muniamur, tj. Nechť nás jeho přítomnost chrání v hodině smrti.

Na rubové straně je ozdobný řecký kříž, který obsahuje Benediktovo zažehnávání. Mezi rameny kříže jsou písmena: C S P B = Crux Sancti Patris Benedicti, tj. kříž sv. otce Benedikta. Na svislém břevnu kříže jsou písmena C S S M L = Crux Sancta Sit Mihi Lux, tj. kříž svatý ať je mým světlem, a na příčném břevnu jsou písmena N D S M D = Non Draco Sit Mihi Dux, tj. drak (ďábel) ať mi není vůdcem. Nahoře uprostřed se někdy nachází slovo PAX (tj. pokoj), nebo IHS = Iesus Hominum Salvator (tj. Ježíš Spasitel člověka). Na oválném pásu kolem kříže je dále umístěno 14 písmen: V R S N S M V = Vade Retro Satana Numquam Suade Mihi Vana, tj. odejdi pryč satane, už mně nikdy nesváděj k marnostem, S M Q L I V B = Sunt Mala Quae Libas Ipse Venena Bibas, tj. tvé sliby jsou jen klam, svůj jed si vypij sám!

Exorcismus je znakem odmítnutí ďábla a jeho pokušení, jak to učinil sv. Benedikt a znak sv. Kříže je vyznáním víry křesťana.

Zvolte si variantu:

Cena od 190,00 Kč