MEDAILKA SV. BENEDIKTA 230B

Délka medailky s očkem: 1,9 cm

Šířka medailky: 1,2 cm

Hmotnost: 1,2 g

Materiál: stříbro 

Na lícní straně medailky je postava světce, který drží v pravé ruce kříž a v levé Řeholi sv. Benedikta. Po pravé straně je rozbitý pohár s hadem, po levé straně vidíme havrana, odnášajícího otrávený chléb. Tyto obrazy se vztahují k příběhům z Dialogů sv. Řehoře Velikého, při nichž byl sv. Benedikt zachráněn před nepřátelskými úklady mocí znaku sv. Kříže. U toho je nápis Crux sancti patris Benedicti, tj. Kříž sv. otce Benedikta. Celé to je obtočeno nápisem: Eius in obitu nostro praesentia muniamur, tj. Nechť nás jeho přítomnost chrání v hodině smrti.

Na rubové straně je ozdobný řecký kříž, který obsahuje Benediktovo zažehnávání. Mezi rameny kříže jsou písmena: C S P B = Crux Sancti Patris Benedicti, tj. kříž sv. otce Benedikta. Na svislém břevnu kříže jsou písmena C S S M L = Crux Sancta Sit Mihi Lux, tj. kříž svatý ať je mým světlem, a na příčném břevnu jsou písmena N D S M D = Non Draco Sit Mihi Dux, tj. drak (ďábel) ať mi není vůdcem. Nahoře uprostřed se někdy nachází slovo PAX (tj. pokoj), nebo IHS = Iesus Hominum Salvator (tj. Ježíš Spasitel člověka). Na oválném pásu kolem kříže je dále umístěno 14 písmen: V R S N S M V = Vade Retro Satana Numquam Suade Mihi Vana, tj. odejdi pryč satane, už mně nikdy nesváděj k marnostem, S M Q L I V B = Sunt Mala Quae Libas Ipse Venena Bibas, tj. tvé sliby jsou jen klam, svůj jed si vypij sám!

Nošením téhle medailky dává člověk najevo, že se staví pod ochranu sv. Benedikta. Exorcismus je znakem odmítnutí ďábla a jeho pokušení, jak to učinil sv. Benedikt a znak sv. Kříže je vyznáním víry křesťana.

130,00 Kč
Skladem