MEDAILKA SV. PAVLA APOŠTOLA

Délka medailky s očkem: 2,8 cm

Šířka medailky: 2 cm

Materiál: alpaka

Modlitba ke svatému Pavlu

Svatý Apoštole, který jsi svou naukou a láskou učil celý svět, shlédni dobrotivě na nás, své syny a učedníky (své dcery a učednice). Vše očekáváme od tvé přímluvné modlitby u Božského Učitele a u Panny Marie, Královny apoštolů.

Učiteli národů, vypros nám, ať žijeme ve víře, ať jsme spaseni pro svou naději a ať v nás vládne láska. Vypros nám, vyvolená duchovní nádobo, vroucí vztah k Boží milosti, aby v nás nezůstala neplodná. Kéž, tě můžeme stále lépe poznávat, milovat a napodobovat, abychom byli živými údy církve, tajemného těla Ježíše Krista. Vypros nám mnoho svatých apoštolů. Ať světem zavane oblažující duch pravé lásky a ať všichni mohou poznat a oslavovat Hospodina a Božského Mistra, Cestu, Pravdu a Život.

A ty, Pane Ježíši, víš, že nemáme žádnou důvěru ve své síly, a proto ve svém milosrdenství dej, ať jsme na přímluvu svatého Pavla, našeho otce a učitele, vždy uchráněni od každého protivenství.

https://pddm.cz/modlitby/

160,00 Kč