SPÍCÍ SV. JOSEF

Novinka

Delka 17 cm

Materiál: pryskyřice 

Socha sv. Josefa spícího je zobrazením, které – ačkoli obyčejné – je plné symbolického významu. Papež František řekl, že sen je nástroj, který Bůh používá ke komunikaci s Josefem. Neboť právě ve snu Josef skrze anděla dostává zprávy od Boha: aby se nebál přijmout Marii za svou ženu; aby Dítěti dal jméno Ježíš; aby utekl do Egypta, protože Herod bude chtít zabít Dítě; aby se vrátil z Egypta. Během snu Josef objeví svou roli pěstouna Ježíše, která pak rozšíří se na všech lidí spasených smrti a zmrtvýchvstáním Božího Syna, a kterých sv. Josef bude odtud ochráncem a utěšitelem. Proto neváhejme své starosti a problémy svěřovat sv. Josefovi jako nejlepšímu otci, protože on chce o nás pečovat a pomáhat nám, stejně jako pečoval o Ježíše.

500,00 Kč