ZÁZRAČNÁ MEDAILKA 243A

Délka medailky s očkem: 2,6 cm

Šířka medailky: 1,6 cm

Hmotnost: 1,5 g

Materiál: stříbro 

Zázračná medailka, neboli Medailka Neposkvrněného Početí vznikla na základě mariánského zjevení v Rue du Bac v Paříži. Zde se roku 1830 zjevila Panna Marie sestře vincentce sv. Kateřině Labouré.

Líc: Postava Panny Marie stojí na zeměkouli a drtí svou nohou hada. Podle slov Matky Boží, koule představuje celý svět, hlavně Francii a každého člověka zvlášť. Obraz hada nám připomíná Boží příslib spásy lidstva a konečné vítězství nad Zlým. Po obvodu nápis zprava nahoru "Ó, bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme." Paprsky světla vycházejících z prstenů na rukách jsou symbolem milostí, které rozdává Panna Maria všem, kteří o ně prosí. Drahokamy na prstenech, které nesvítí, představují milosti, o které lidé zapomínají prosit. Dole je vyražen letopočet 1830.

Rub: Ve středu nalezneme písmeno "M", nad ním kříž opírající se o krátkou příčku. Pod písmenem dvě srdce, jedno s trnovou korunou (Ježíše), druhé probodnuté (Panny Marie). Po obvodu dvanáct hvězd připomínajících biblický počet dvanácti kmenů Izraele a dvanácti apoštolů.

Panna Maria řekla sv. Kateřině Labouré: "Dej zhotovit takovou medaili. Ti, kteří ji budou nosit na krku, dostanou velké milosti. Mnoho milostí dostanou všichni, kteří ji budou nosit s důvěrou." 

175,00 Kč